English
Български

Тел.:052 615 997
     052 615 990

Тел/Факс:052 615 996

Кандидати - SAPKO-C. E. Ltd

Условия За Кандидатстване

1. Трудов стаж - минимум 3 год. по специалността, за която се кандидатства

2. Притежаване на необходимите специализирани сертификати:

    - ЗА МОРСКИ ЛИЦА /Офицерски и изпълнителски състав, палубна и машинна команда/: издадени от Дирекция Морска Администрация - България по Международните конвенции
    - ЗА ДРУГИ / Хотелски персонал/Обслужващ персонал/ - издадени от съответните държавни или международни специализирани и лицензирани органи

3. За кандидати, работили в други компании, е желателно да представят препорька от тези компании/ от предишни работодатели

4. Владеене на Английски /Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски като допълнителен комуникативен език/ език, като основен работен. С кандидатите се провежда предварително селекционно интервю. Преминават се езиков и професионален тест, като етап от подбора и селекцията за отделните позиции.

5. Да са физически здрави, което се удостоверява с разширено медицинско удостоверение, предварителен медицински преглед и психоаналитичен тест.

Не се приемат кандидати с наднормено тегло и следните заболявания:

  •     хипертония и сьрдечни заболявания;
  •     инвалидност;
  •     бьбречни заболявания;
  •     артрити; костни заболявания и дископатии;
  •     очни заболявания;
  •     глухота и сериозни дефекти в говора;
  •     хронични, стомашни и чревни заболявания;
  •     разширени вени и хемороиди;
  •     хронични зьбни заболявания;
  •     регистрирани като алкохолици и наркомани и хора, страдащи от шизофрения и други психични заболявания.


6. Не се приемат кандидати, които са в процес на следствие или осьдени.

7. Работили чрез "САПКО - С.Е." ЕООД и отстранени като неподходящи, поради трайна нетрудоспособност, слаба квалификация, допуснати нарушения от професионален или дисциплинарен характер не могат да кандидатстват отново.

8. Не се приемат лица, прекьснали трудовия си стаж за повече от пет години, или ако са прекъснали, трябва да представят удостоверение или основателно обяснение относно причините.

9. Задължителните сертификати и документи, които трябва да притежава всеки кандидат, изисквани от компаниите корабособственици са както следват:

ПАЛУБНА И МАШИННА КОМАНДА

- международен паспорт
- моряшки паспорт
- сертификат за правоспособност
- индорсмънт
- конвенционални сертификати
- сертификат за безопасност на пътниците на пасажерски и ро-ро пасажерски кораби - Specialized training for personnel on passenger ships
- водач на спасително средство
- водач на бърза лодка - "fast rescue boat"
- Ship Security Officer - за палубни офицери
- ARPA - за палубни офицери
- Radar observation and plotting - за палубни офицери
- Sea search and rescue - за палубни офицери
- Radar simulator - за палубни офицери
- Electronic Chart Display Information System (ECDIS) - за палубни офицери
- Team Bridge Management - за палубни офицери
- ISM code

ХОТЕЛСКИ И РЕСТОРАНТСКИ ПЕРСОНАЛ

- международен паспорт
- моряшки паспорт
- конвенционални сертификати
- сертификат за безопасност на пътниците на пасажерски и ро- ро пасажерски кораби -  Specialized training for personnel on passenger ships
- водач на спасително средство
- водач на плавателен съд до 20 БРТ

Допълнителна информация относно необходимите сертификати можете да видите от приложените таблици тук.


ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ТРЯБВА ДА СА ВАЛИДНИ ПОНЕ 1 ГОДИНА НАПРЕД!

САПКО-С.Е. ЕООД - Човешки Ресурси

Изпратете Вашето CV тук:
Кандидатстване
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!